Leto 2021 – Mednarodno leto sadja in zelenjave

Generalna skupščina Združenih narodov je na zahtevo konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) sprejela resolucijo, ki leto 2021 razglaša za mednarodno leto sadja in zelenjave.
S tem dejanjem želijo Združeni narodi poudariti velik pomena sadja in zelenjave v prehrani. Velik poudarek je tudi namenjen ukrepom za zmanjševanje zavržene hrane in ozaveščanju za pravičnejši, bolj zelen in učinkovitejši prehranski sistem.
Po priporočilih FAO in WHO naj bi odrasla oseba pojedla vsaj 400 gramov sadja in zelenjave dnevno. Z uravnoteženo prehrano bi lahko zmanjšali tegobe sodobnega sveta med katere prištevamo: bolezni srca in ožilja, rakaste in sladkorno bolezen ter debelost.
Prehranski strokovnjaki svetujejo, da dnevno zaužijemo čim bolj raznoliko sadje in zelenjavo, pri čemer kombiniramo različne vrste, tudi po barvi, saj si s tem zagotovimo raznovrstne hranilne snovi, ki jih potrebuje naše telo.

Leto 2021 bo zato v znamenju številnih promocijskih aktivnosti in ozaveščanja potrošnikov o pomenu uživanja sadja in zelenjave v vsakodnevni prehrani, prehranski varnosti in prehranski samooskrbi ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Cilji Mednarodnega leta sadja in zelenjave 2021 so:

1. Ozaveščanje in usmerjanje pozornosti politike na prehrano in zdravstvene koristi uživanja sadja in zelenjave;
2. Spodbujanje uživanja raznolike, uravnotežene in zdrave prehrane in vpeljave življenjskega sloga z uživanjem sadja in zelenjave;
3. Zmanjšanje izgub in odpadkov v prehranskih sistemih sadja in zelenjave;
4. Promocija najboljših praks o:

• spodbujanju porabe in trajnostne pridelave sadja in zelenjave, s ciljem prispevati k trajnostnim prehranskim sistemom;
• izboljšanju trajnosti skladiščenja, prevoza, trgovine, predelave, preoblikovanja, prodaje na drobno, zmanjševanja odpadkov in recikliranja ter interakcije med temi procesi;
• vključevanje malih lastnikov, vključno z družinskimi kmetovalci, v lokalno, regionalno in globalno proizvodnjo, vrednostne / dobavne verige za trajnostno pridelavo in porabo sadja in zelenjave, pri čemer je potrebno upoštevati pomen sadja in zelenjave, vključno z avtohtonimi in domačimi sortami, za doseganje njihove prehranske varnosti, prehrane, preživetja in pravičnih dohodkov;
• krepitvi zmogljivosti vseh držav, zlasti držav v razvoju, za vpeljavo inovativnih pristopov in tehnologij v boju proti zavržkom sadja in zelenjave.

Sadjarska kultura

Za izboljšanje prehranskih navad in redno uživanje sadja je potrebno, da v svojih okoljih širimo sadjarsko kulturo. Predvsem je pomembno, da o pomenu sadja v zdravi prehrani seznanjamo otroke v družinah, šolah in vrtcih. Na domači mizi bi moralo vedno biti postreženo sadje. Sezonsko sadje v svoji barvitosti in raznolikosti omogoča pripravo prikupnih obrokov po katerem bodo z veseljem segali tudi otroci.