PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa

Projekt Visokodebelni pašni sadovnjak, v katerem sodeluje 6 partnerjev (Izobraževanje Tamara Urbančič s.p. , Zavod Jabolko iz Semiča, kmetija Volk iz Suhorja, kmetija Pečar iz Prešnice, kmetija Slavec iz Knežaka in kmetija Jernejevi iz Slavinj) se zaključuje. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, kateri so uporabni tako za manjše kmetije kot kmetije z raznimi dopolnilnimi dejavnostmi, turistične kmetije in strokovnjake s področja kmetijstva in naravovarstva.

Splošni cilj projekta je oživljanje in ohranjanje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. Z razvojem intenzivnega sadjarstva se ekstenzivni proizvodnji sadja, med katere sodijo tudi visokodebelni sadovnjaki, ni posvečalo dovolj pozornosti. Posledica je, da se teh sadovnjakov ni vzdrževalo in obnavljalo. Dodatno so k temu prispevale tudi podnebne spremembe, bolezni in ekstremne vremenske razmere. Vse štiri vključene kmetije so pristopile k projektu z namenom oživitve oziroma vzpostavitve pašnih visokodebelnih sadovnjakov. Gregor Slavec je na novo zasadil pašni sadovnjak na lokaciji med Šembijami in Knežakom, kjer v preteklosti sicer niso sadili sadnega drevja zaradi neugodne klime. Podnebne spremembe sedaj to omogočajo, Gregor se je odločil poskusiti. Člani kmetije Volk iz Suhorja so oživili in zasadili pašni sadovnjak, kjer pasejo ovce in konje. Na kmetiji Pečar in Jernejevi so se odločili za zasaditev pašnega sadovnjaka v kombinaciji s pašo perutnine.

Vse štiri kmetije so oživitve in zasaditve opravile po postopku, ki ga je vodil strokovnjak, Janez Gačnik, Zavod Jabolko. Najprej so bili izdelani načrti zasaditev, ki upoštevajo tako klimatske kot pedološke razmere, kmetije so opravile tudi analizo zemlje. Janez je svetoval izbor vrst in sort sadja glede na potrebe kmetije in podal napotke za ekološko oskrbo. Predlagal je zasaditev naj odpornejših sort in določil optimalno lego. Tamara je svetovala glede zaščite pred divjimi in domačimi živalmi. Izvedenih je bilo 7 delavnic za kmetije na temo oživitve in vzpostavitve sadovnjakov. Rezultati projekta so štirje vzpostavljeni pašni sadovnjaki, izdelani Načrti za štiri kmetije, izdelan priročnik za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnega pašnega sadovnjaka ter analiza izvedljivosti. V okviru projekta je nastal tudi avdio-video posnetek z rezultati in izkušnjami sodelujočih v projektu:

https://youtu.be/YnU36fkkxXo

Vabljeni k ogledu in uporabi dokumentov, ki so nastali v okviru projekta in so priloženi v nadaljevanju. Več o projektu je na spletni strani vodilnega partnerja www.tamarakmetijski.si.

Priloga: