Predstavitev

Zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja

 • Predavanja
  Sadjarska kultura
  Oživitev travniških sadovnjakov
  Starejše sorte jabolk ali novejše odpornejše sorte
  Predelava sadja v sok, kis in suho sadje
  Povezovanje sadjarstva in čebelarstva
  Vloga sadjarstva v turistični ponudbi
  Zasnova in oskrba sadnih vrtov
  Razmnoževanje sadnih rastlin
 • Praktični prikazi
 • Delavnice in osebno svetovanje
 • Obrezovanje, cepljenje, oskrba sadnih in okrasnih vrtov
 • Načrtovanje sadnih vrtov
 • Sodelovanje v projektih
 • Predstavitev sadjarskih vsebin v osnovnih šolah
 • Povezovanje z različnimi društvi, zvezami in drugimi ustanovami