LIFE TO GRASSLANDS

All Novice Predstavitev projekta Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev Projekti Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (SOOS) Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort

Opis projekta: https://www.lifetograsslands.si/

Obrezovanje visokodebelnih dreves v Halozah, na Kumu in Gorjancih

V letih 2018 do 2020 je Zavod Jabolko izvajal pogodbeno obrezovanje dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov na območju Haloz, Kuma in Gorjancev v okviru projekta LIFE: Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji. V teh letih je bilo obrezano 757 visokodebelnih dreves.

Obrezovanje se je izvajalo na drevesih, ki že daljše obdobje niso bila obrezana. Veliko dreves je bilo zaraščeno z belo omelo in tudi z bršljanom.
Pri rezi je bilo potrebno odstranimo vse bolne, suhe, poškodovane, ostarele in od omele zelo napadene veje. Pri manjšem napadu se je omela površinsko izrezovala.
Pri rezi se je težilo, da se je izrezoval sredinski del vej in da se je s tem čim bolj osvetlil spodnji del drevesa. To bo vplivalo ponovno obraščanje dreves z novimi poganjki in rodnimi brsti. Intenzivnost rezi je bilo potrebno prilagoditi kondiciji in starosti dreves ter rodnemu nastavku.

Drevo pred rezjo:

Drevo po rezi:

 

Pred rezjo

Po rezi:

LIFE TO GRASSLANDS